Karon Viewpoint

Karon Viewpoint is previously known as Kata Viewpoint. You will be able to enjoy a view of Kata Noi, Kata Yai and Karon beaches.

Karon Viewpoint

Эти виллы соседствуют с Karon Viewpoint

Villa Jake
Villa Jake

Nai Harn beach - 2 спальни

от ₽ 5,740 за ночь

1 km от Karon Viewpoint

Villa Makole
Villa Makole

Nai Harn beach - 2 спальни

от ₽ 5,740 за ночь

1 km от Karon Viewpoint

Villa Masa
Villa Masa

Nai Harn beach - 2 спальни

от ₽ 5,740 за ночь

1 km от Karon Viewpoint

Villa Badas
Villa Badas

Nai Harn beach - 2 спальни

от ₽ 5,740 за ночь

1 km от Karon Viewpoint

Villa Maria
Villa Maria

Nai Harn beach - 5 спальни

от ₽ 45,730 за ночь

1.1 km от Karon Viewpoint

Villa Crystal Nai Harn
Villa Crystal Nai Harn

Nai Harn beach - 4 спальни

от ₽ 22,870 за ночь

1.4 km от Karon Viewpoint

Villa Onyx
Villa Onyx

Nai Harn beach - 4 спальни

от ₽ 22,870 за ночь

1.4 km от Karon Viewpoint

Villa Gemstone
Villa Gemstone

Nai Harn beach - 4 спальни

от ₽ 22,870 за ночь

1.4 km от Karon Viewpoint

Villa Bulan
Villa Bulan

Nai Harn beach - 2 спальни

от ₽ 5,740 за ночь

1.4 km от Karon Viewpoint

Villa Riau
Villa Riau

Nai Harn beach - 2 спальни

от ₽ 5,740 за ночь

1.4 km от Karon Viewpoint

Villa Berry
Villa Berry

Nai Harn beach - 3 спальни

от ₽ 8,970 за ночь

1.4 km от Karon Viewpoint

Villa Nusa
Villa Nusa

Nai Harn beach - 3 спальни

от ₽ 10,590 за ночь

1.4 km от Karon Viewpoint

Villa Siau
Villa Siau

Nai Harn beach - 3 спальни

от ₽ 10,590 за ночь

1.4 km от Karon Viewpoint

Villa Sipura
Villa Sipura

Nai Harn beach - 3 спальни

от ₽ 10,590 за ночь

1.4 km от Karon Viewpoint

Villa Alor
Villa Alor

Nai Harn beach - 2 спальни

от ₽ 6,640 за ночь

1.4 km от Karon Viewpoint

Villa Kepa
Villa Kepa

Nai Harn beach - 2 спальни

от ₽ 6,640 за ночь

1.4 km от Karon Viewpoint